Elsäkerhet vid åskväder

I samband med sommarens extrema värmebölja uppstår lokala åskväder i landet. En del orsakar bränder i naturen men också skador i bostäder och på elprodukter, men här kommer några tips på hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

När åskan går handlar det om att vara extra försiktig och tänka på säkerhetsaspekterna. Oftast tar sig blixten in i byggnader via el- eller telenätet. När det åskar uppstår höga spänningar och även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks. Då kan så kallad krypström uppstå och ge upphov till brand.
– I dag finns det betydligt fler tekniska prylar hemma som kan ta stryk. Dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut. Det kan också vara bra att alltid göra så när man åker hemifrån en eller flera dagar till exempel på semester, säger Göran Olsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vilka åskskydd finns?
En överspänning, som beror på blixtnedslag i till exempel en luftledning, har en hög spänning och innebär mycket hög ström. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra åskskydd vara fast installerat. Det är också viktigt att åskskydden jordas ordentligt. Vänd dig till ett elinstallationsföretag för att få hjälp med tekniska lösningar och installation gällande åskskydd.
Se till att du har en fungerande jordfelsbrytare installerad. Den känner även av om en liten krypström skulle uppstå.

Hur gör jag om jag är utomhus?

Även om blixten kan slå ner var som helst, så söker den sig oftast till höga punkter. Är man ute på golfbanan ska man tänka på att säkerheten går först och lägga ner klubborna och söka skydd. Är man ute på sjön ska man försöka ta sig in till land så snabbt man kan.
– Paraplyer kanske man inte tänker på, de leder också ström, säger Göran Olsson.

Vad ska jag tänka på?

  • Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.
  • Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
  • Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är okej att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.
  • Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
  • Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
  • Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på öppet vatten när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
  • Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
  • Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Länk till mer information om åska på Elsäkerhetsverket webbplats.