Reprofoto av målningar. Konstmuseét i Kristinehamn. 2018-03-10

Ingemar Lööf på Kristinehamns Konstmuseum

Kristinehamnskonstnären Ingemar Lööf uppmärksammas med en stor utställning på Kristinehamns Konstmuseum i sommar. Utställningen pågår fram till 16 september.

Ingemar Lööf växte upp i ett arbetarhem i Kristinehamn. Pappan arbetade som murare och han ville gärna att sonen skulle fortsätta i hans fotspår. Ingemar däremot hade andra planer. 1948 åkte han till Stockholm och gick först Otte Skölds målarskola och fortsatte sedan på Kungliga Konsthögskolan.
Hela Lööfs konstnärskap har genomsyrats av hantverksskicklighet som tagit sig uttryck i en imponerande precision och ett outtröttligt slit med ett fåtal motiv som han ständigt återvänt till. Genom att måla samma bild gång på gång har han utforskat alla möjligheter i motivet vilket kan liknas med vetenskapsmän som gjort experiment på experiment för att till sist hitta den ultimata balansen av ingredienser som gett det perfekta resultatet och den absoluta bilden.
Ingemar Lööf var inte intresserad av att ställa ut och sälja sina verk. Det ledde till att det var få som kände till honom utanför Värmland.
Ingemar Lööf räknades till en av de främsta konstnärerna i Värmland och var verksam även som bildkonstnär, skulptör och grafiker. Han var känd för sin speciella ljusbehandling och skicklighet inom grafik.