Över 100 sportfiskesjöar lockar i östra Värmland

Foto: Frida Edlund

De flesta känner till allemansrätten. Att det är tillåtet att vandra omkring i skogen, plocka bär och ta ett dopp i sjön. Men när det gäller att fiska i samma sjö så gäller inte allemansrätten längre. Då ska fiskaren ha tillstånd och lättast är det att köpa ett fiskekort.

I Karlskoga har en satsning gjorts på Turistfiskekortet. Kortet gäller i tio dagar och i ett 70-tal sjöar runt om i Karlskoga och Degerfors. Totalt finns det ett hundratal sportfiskesjöar i området. Här går det att fiska allt från gös och gädda till abborre, lax, öring och röding. Put and take-fisket står för en fångst av runt 55 ton ädelfisk per år så det finns stora möjligheter att få en fisk på kroken.
Bland de större sjöarna som det går att lösa fiskekort till finns bland annat Möckeln där både trolling och fiske med handredskap går att använda. Ett fiskekort här gäller för hela familjen. Alkvettern ingår i sjösystemet Bergslagskanalen och här är bara handredskap tillåtet men det finns ett speciellt trollingkort.
I Skagern finns ett tjugotal fiskarter och de mest spännande att få på kroken är gös, lax, öring och gädda.
Kedjeåsens uteliv bjuder på vildmarksupplevelser för både företag och grupper. Här finns ett unikt ädelfiske på grov regnbågslax.
Sirsjön kan arrenderas per dygn och här finns det gott om stora gäddor och abborrar men storleken på fisk som får behållas är begränsad.
Storbjörken och Ölen är två spännande sjöar. I Ölen finns finsk öring och i Storbjörken går det att få både gös och gullspångsöring.
Det lättaste sättet att köpa ett fiskekort är att gå in på närmaste turistbyrå.

Text: Björn Hallin