Uppvärmning i gamla hus

Äldre hus är ofta dragiga och kan behöva tätas om de ska brukas året runt. Det är också viktigt att fundera på vilken typ av uppvärmningssystem som är lämpligt att använda i huset. Gamla hus ställer särskilda krav på såväl isolering som uppvärmning: dels påverkar detta husets estetiska karaktär, dels dess funktion. Det är inte helt ovanligt att mögel och skadeinsekter angriper hus som inte isolerats eller värmts upp på rätt sätt.

Alla bostadshus som är byggda före 1900-talets första decennier har ett uppvärmningssystem som bygger på vedeldning i en eller flera eldstäder. Eldstaden hade en central placering i huset för att värmen skulle spridas på bästa sätt, och för att man skulle kunna ansluta flera eldstäder till murstocken från olika rum. Ofta fanns det en spis för matlagning i köket samt en kakelugn eller rörspis i storsugan. I vissa trakter, till exempel i Bergslagen, hade man istället ofta en gjutjärnskamin i stora rummet.

Även om många idag inte nöjer sig med att värma upp sitt hus med en spis eller kakelugn så fyller ett sådant värmesystem fortfarande flera praktiska funktioner. När man eldar bildas det ett drag som ventilerar huset, och det gör att man undviker stillastående luft som annars ger ett otrevligt inomhusklimat. Dessutom är det just runt murstocken i oeldade hus som de flesta mögelangrepp uppstår, då det runt den lätt samlas fukt. När man eldar värmer murstocken även torpargrunden och vinden, vilket skapar ett torrare klimat där så att mögel och insekter inte trivs.

På auktion är det lätt att hitta framförallt köksspisar och kaminer i gjutjärn. Det är också relativt enkelt att själv renovera sådana. På byggnadsvårdsbutiker kan man köpa bruk som läggs som ett lager inne i spisen under plattorna för att skydda järnet från sprickor, och så att värmen får en jämn spridning. Det är viktigt att vid köpet syna spisen så att den inte har sprickor, och att transportera den försiktigt eftersom gjutjärn lätt spricker vid stötar.

1. Norrahammar, köksspis No 18, gjutjärn, ca 1910. Värdering 2000 kr. Klubbslag 2100 kr.

2. Kamin, emaljerat gjutjärn, Belgien, 1900-talets första del. Värdering 3000 kr. Klubbslag 2800 kr.

3. Kamin, Husqvarna Mikado No. 80, tidigt 1900-tal. Värdering 2500 kr. Klubbslag 2600 kr.

av Anna Englöf