Foto Susanne Dyringe Elle. Byggnadsvårdsföreningen.

Fönsterrenoveringens dag – En dag för hela Sverige och alla våra hus.

Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag.

Den 30 maj i år går Sveriges första Fönsterrenoveringens dag av stapeln. Syftet med dagen är att sprida kunskap om de kulturhistoriska, miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster, i stället för att byta.
De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande, utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man renoverar och energi-effektiviserar sina träfönster.
– Det finns flera skäl att bevara och vårda sina träfönster, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär.
Välbevarade originalfönster är eftertraktat på bostadsmarknaden och höjer faktiskt värdet på ditt hus, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Ett vanligt argument för fönsterbyte är bättre energieffektivitet, ett annat är det underhållsfria materialet. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla och behöver till slut bytas ut och slängas på tippen, inte sällan innan själva energieffektiviseringen har lönat sig. Även Energimyndigheten föreslår att man istället för fönsterbyte kan renovera sina fönster och få en bättre energihushållning genom att sätta in LE-glas i innerbågen.

Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet och en ovarsam renovering kan innebära att själ och karaktär helt går förlorade. Det kulturhistoriska och estetiska värdet av att renovera sina fönster är också två centrala inriktningar för Fönsterrenoveringens dag.

Den 30 maj kommer det att ordnas olika aktiviteter på temat runt om i hela landet, det kan vara allt från workshops och kurser till utställningar och stadsvandringar.

– Värmlands Museum kommer som exempel att uppmärksamma ett stort fönsterrestaureringsprojekt i Långban gruv- och kulturby, där nyanländas yrkeskunskaper har validerats, säger
Monica Björklund, bebyggelseantikvarie på Värmlands Museum och samordnare för fönsterrenoveringens dag i Värmland.

Alla planerade arrangemang för Fönsterrenoveringens dag 2018 kommer att finnas samlade under hashtagen #fönsterrenoveringensdag.

Mer information finns på: www.fönsterrenoveringensdag.se.

Källa: Värmlands Museum
Foton: Byggnadsvårdsföreningen