Estrid Ericson och Firma Svenskt Tenn

Ett av våra mest kända heminredningsföretag, Firma Svenskt Tenn, grundades av Estrid Ericson i Stockholm 1924. I en samtid där kvinnor kämpade för frigörelse och rösträtt, tycks hon ha varit en av de som tog plats i företagsvärlden. Hon framställs i biografiska texter som mycket målinriktad och bestämd, och i samtida texter går det att läsa om henne som fantasirik och talangfull.

Estrid Ericson flyttade i början av sin karriär till huvudstaden där hon utbildade sig till teckningslärarinna på Tekniska skolan. Efter att ha flyttat runt en tid återvände hon till Stockholm och fick anställning hos Wikman & Wiklund som bland annat arbetade med konceptet ”vackrare vardagsvaror”. Detta koncept innebar att man, till skillnad från tidigare, började anställa konstnärer vid industrierna under uppdrag att formge de produkter som skulle massproduceras, för att därigenom garantera hög kvalité.
Hos Wikman & Wiklund kom Estrid Ericson i kontakt med tenngjutaren Nils Fougstedt, och detta utvecklades till en relation som nog kan påstås varit avgörande för uppstarten av Firma Svenskt Tenn. Till en början formgav och producerade de tillsammans enbart tennföremål; ett material som Nils sägs ha öppnat Estrids ögon för.
Redan 1925 visades deras föremål i USA och Paris, och ovationerna var stående. Således fick firman en god start. Estrid var duktig på att knyta nya, skickliga formgivare till sig vilket bidrog till fortsatta framgångar.
Form och kvalité har alltid varit i fokus hos Firma Svenskt Tenn, men kanske viktigast för dess framgångar har Estrids nytänkande kring heminredning varit. Hennes inredningsfilosofi bygger på ett helhetskoncept. Estrid var inblandad i formgivningen av de objekt som producerades, men var samtidigt verksam som kreatör, och med hjälp av hennes särskilda blick för inredning växte de miljöer fram som vi fortfarande så starkt förknippar med Firma Svenskt Tenn.

av Anna Englöf

Josef Frank, pall modell 1063, Firma Svenskt Tenn. Värdering 12 000 kr. Klubbslag 10 000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Frank, golvlampa modell G 2431, Firma Svenskt Tenn. Värdering 8000 kr. Klubbslag 16 000 kr.

 

Estrid Ericson, lockask, Firma Svenskt Tenn. Värdering 5000 kr. Klubbslag 3000 kr.