Elda rätt – Tänd brasan i toppen

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Men det gäller att elda på rätt sätt för att inte sprida hälsofarlig och illaluktande rök.
Naturvårdsverket och Energimyndigheten tipsar om ett sätt som gynnar såväl miljö, hälsa och plånbok. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.

Nu har många av landets kommuner börjat förmedla råden från Naturvårdsverket. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare.
Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och att stapla brasan luftigt. Och som många säkert inte känner till är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen.
När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.
Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan, men det går att ändra på genom att elda på rätt sätt.

Här nedan kan du se en film samt läsa om hur du ska göra när du eldar för att utsläppen ska bli så små som möjligt.

 

Källa: www.naturvardsverket.se/vedeldning