Alla samlade på augusti månads bästa bobutik inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Fr v Magnus Skagerstam, Nathalie Israelsson, Therese Andersson, Marie Florenius och Gustaf Florenius. Anna Nordwall som är mammaledig tog med sig barnen in för fotograferingen.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utsedd till månadens bobutik med månadens bäste mäklare

Magnus Skagerstam blev utnämnd till bästa mäklaren i kedjan Länsförsäkringar Fastighetsförmedling under augusti månad. Dessutom utsågs bobutiken i Karlskoga där han arbetar till Månadens bobutik med fler försäljningar än någonsin.

Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt och oväntat! Det har varit en intensiv sista månad på sommaren och försäljningarna har rullat på i ovanligt hög takt. Såhär i efterhand när jag ser siffrorna inser jag att allt hårt arbete har gett utfall långt över förväntan. Det är helt klart en delad glädje och en gemensam arbetsinsats som har gjort att vi har nått det här resultatet, säger Magnus.

Vad är ditt och bobutikens framgångsrecept?
– Vi har en bra sammansvetsad grupp och är en konstellation av mäklare som både stöttar och kompletterar varandra. När det är intensiva perioder hjälper vi varandra har en god dynamik och även ett gott samarbete med bank och försäkring. Min yttersta ambition är att samtliga parter, involverade i försäljningarna skall vara nöjda med affären och min insats. Detta innefattar både säljare och köpare, men även övriga budgivare och spekulanter. En positiv uppfattning av oss och vårt varumärke ger ringar på vattnet och genererar ytterligare affärer framledes. Detta blir extra tydligt då många uppdrag inkommer genom rekommendationer och tidigare positiva erfarenheter.

Vilka är dina bästa tips för att nå toppen
– Noggranna förberedelser med besiktningar, fotografering, annonser och en kontinuerlig dialog och samförstånd med säljare ligger till grund för ett gynnsamt utfall. Inom vår bransch kan arbetsbördan ibland variera kraftigt. Stundvis går affärerna väldigt smidigt, ibland är det desto mer tungrott. Att arbeta med människor kan vara både det mest intressanta, men även det mest påfrestande vi utsätts för. Att inte ge upp utan istället fokusera på att ha en positiv mental inställning är en grundförutsättning för goda resultat.

Av Björn Hallin