Flyttfirmor uppskattar kombinationen hyrbil och förråd.

I säkert förvar hos Björn och Linus

2014 startade Björn och Linus Broström uthyrning av förråd i liten skala. Idag består verksamheten av ca 1800 kvm förrådsyta för både företag och privatpersoner.

Jag möter upp de glada karlskogaborna Björn och Linus Broström i deras kundmottagning och reception på industri- och handelsområdet Storängen i Karlskoga. Här bedriver Björn tillsammans med sonen Linus företagen MABI Biluthyrning och Karlskoga Self Storage. Förrådsuthyrningen startades 2014 för att möta det lokala behovet av förråd men bara på några år har både förrådsytan fördubblats och upptagningsområdet utökats till kunder mestadels från kommunerna i östra Värmland och delar av Örebro län.

På bara ett par år har förrådsytan fördubblats.

Stor efterfrågan på förrådsyta
De ursprungliga 85 förråden har alldeles nyligen utökats med 96 nya. Efterfrågan på såväl tillfällig som kontinuerlig förrådsyta är stor och Björn medger att det finns ytterligare expansionsplaner för att möta framtidens förfrågningar.
Kundkretsen består av både privatpersoner och andra företag som upptäckt fördelen med att kunna lagra varor och inhysa sina ägodelar hos Björn och Linus, på kort sikt eller under längre tid, och alltid med säkerheten i fokus. Området bevakas med hjälp av kameraövervakning och ett säkerhetsbolag och den numera intensiva trafiken i området Storängen är i sig positivt ur säker-
hetssynpunkt menar Björn. När Björn startade sin verksamhet inom biluthyrning undrade en kund varför han hade företaget så avsides men så här i efterhand kan man dock konstatera att Björn var före sin tid med tanke på den snabba expansion som skett i handelsområdet Storängen.

Säkerheten är central i servicen hos Karlskoga
SelfStorage.

 

 

Hyrbil och förrådsuthyrning en bra kombination
Hyrbil och förrådsuthyrning är en oslagbar kombination för bland annat flyttfirmor. Familjer som flyttar ihop med varsitt bohag är en annan viktig målgrupp liksom säljare på resande fot som kan förvara sitt lager hos Björn och Linus och ha tillgång till sina varor precis när de behöver det.


Innan vi hinner gå iväg för att titta på de nyaste förråden hinner telefonen ringa flera gånger, det kommer kunder in på kundmottagningen och jag kommer att tänka på signaturmelodin till Roy och Rogers mack. Det är lite oklart vad Björn tycker om det men att han och Linus båda är engagerade entreprenörer med kunden i fokus framgår tydligt. Hos Karlskoga Self Storage kan kunden känna sig välkommen och trygg i att hens ägodelar eller varor är i säkert förvar.

Text & foto: Nina Simonen