Den gamla bron som binder samman bygden och erbjuder en trygg skolväg för traktens barn.

Bron som binder samman bygden

Sensommarens häftiga regnfall höll på att rasera en viktig del som sammanlänkar de boende i Lonnhyttan, den gamla stenbron som binder samman bygden och erbjuder en trygg skolväg för traktens barn.

Byalagets ordförande Magnus Gustafsson och Hans-Åke Karlsson som äger kraftstationen och dammen.

Strax utanför Karlskoga ligger Lonnhyttan som i samband med sensommarens häftiga regnfall blev rikskänd. Omkringliggande vägar översvämmades och boende uppmanades att lämna sina hem om dammen och den gamla stenvalvsbron skulle ge vika för vattenmassorna. Hans-Åke Karlsson är ägare till Lonnhyttans kraftverk vid dammen och Magnus Gustavsson är ordförande i Lonnhyttans byalag. De möter upp mig för att berätta om bron och varför den är viktig för bygden.

Vattenmassorna har lämnat stora sår i området

 

 

Stort sår i bron
Vattenmassorna har lämnat stora sår i området och byggnaderna kring dammen. Mitt i den gamla bron finns ett stort hål som nu måste åtgärdas för att bron ska kunna räddas. Hans-Åke berättar entusiastiskt om bygdens historia och om den gamla stenbron med anor från 1500-talet. Bron är en stenvalvsbro där lösa stenar bildar en stark konstruktion för att hålla emot tryck ovanifrån. Hans-Åke tror att det är den gamla byggnadstekniken som hindrade bron från att rasa och räddare trakten från en katastrof.

Även vid normalt flöde inger det forsande vattnet respekt.

En trygg väg för traktens skolbarn
Bron har genom tiderna spelat en viktig roll i bygden berättar Magnus. Den har varit en del av landsvägen medan hyttan fortfarande var i bruk på 1600-talet och när sågen ännu användes på 60-talet. Framtill nu har den fungerat som en trygg gång- och cykelväg för bygdens barn på deras väg till och från skolan. Även cyklister och traktens hästekipage har kunnat nyttja vägen över bron.
Men nu är det bråttom med att rädda bron fortsätter Magnus och Hans-Åke. Enligt expertis från trafikverket kommer bron inte att klara av en vinter i det skick som den befinner sig i nu. Som byalagets ordförande vädjar Magnus till allmänheten att bistå byalaget i arbetet med att rädda bron. Man önskar att bron även fortsättningsvis ska binda samman bygden och vara en trygg väg för traktens barn och djur.

Vill du bistå Lonnhyttans byalag swisha 070-7880457 märk med ”Bron”

Text & foto: Nina Simonen

 

Några av Hans-Åkes bilder som visar hur området
kring den anrika bron såg ut förr.

 

Vattnet forsade ovanför den gamla bron när ovädret var som värst och bron var nära att ge vika.