Möbelfabrikerna i Bodafors

På 1870-talet inleddes tillverkning av takspån på en fabrik i Bodafors. Så småningom övergick man till att framställa pinnstolar. Detta var början till vad som skulle komma att växa till Sveriges största möbelproducent några decennier senare. Aktiebolaget Svenska Möbelfabrikerna Bodafors knöt flera av våra mest framgångsrika arkitekter till sig under 1900-talets första hälft.

Som namnet vittnar om så var Möbel-fabrikerna i Bodafors en sammanslagning av flera verkstäder vid orten. Den goda tillgången till skog och vattenkraft samt närhet till järnvägen var förutsättningar som gjorde Bodafors till en strategisk plats för möbeltillverkning. Bolaget köpte upp flera fabriker även på andra orter, ägde egen skog samt levererade tidigt egen elektricitet som drev fabrikerna.
Möbelfabrikerna hade fast anställda arkitekter men inledde även kortare samarbeten med andra formgivare. Vissa var redan etablerade i branschen, till exempel Carl Malmsten. Andra var i början av sin karriär och kom senare att bli riktigt kända namn såväl i Sverige som internationellt. Det mest kända exemplet är Axel Einar Hjorth, men nämnvärda är också Axel Larsson, Carl Axel Acking och Bertil Fridhagen. Under 1930-talet producerade fabrikerna i Bodafors även Firma Svenskt Tenns tidiga serie med funkismöbler.
Möblerna som är tillverkade vid möbelfabrikerna är vanligtvis brickmärkta eller stämplade. Brickorna anger hela firmans namn men stämplarna har ofta bara förkortningen SMF, vilket inte ska förväxlas med SMI som står för Sveriges Möbelindustriförbund. Prisläget på auktion för möbler från Bodafors är mycket varierat beroende på om de har en känd formgivare bakom sig eller framstår anonyma.

Bertil Fridhagen, matbord i teak, Svenska Möbelfabrikerna Bodafors, 1950-tal. Värdering 3000 kr.
Klubbslag 5600 kr.

Axel Larsson, satsbord modell 741, Svenska Möbelfabrikerna Bodafors, 1930-tal. Värdering 300 kr.
Klubbslag 725 kr.

 

 

 

Carl Axel Acking, skåp i teak, Svenska Möbelfabrikerna Boda-fors, 1940/50-tal. Värdering
10 000 kr. Klubbslag 9400 kr.

 

Anna Englöf. Kulturvetare